ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

 • Geschreven door Katrien Blommaert op woensdag 19 oktober 2022 in de categorie Default.

Op 01/07/2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen vast voor Maas en Schelde. De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027. Meer info vindt u via deze link.

Gemeentediensten gesloten maandag 19/9

 • Geschreven door Katrien Blommaert op zondag 18 september 2022 in de categorie Default.

Op maandag 19/9 zijn de gemeentediensten van Horebeke gesloten ter gelegenheid van kermismaandag.

Heel warm, heel droog - (kamp)vuurverbod en tips

 • Geschreven door Katrien Blommaert op vrijdag 5 augustus 2022 in de categorie Default.

De burgemeester verbiedt, in het kader van de droogte in navolging van het tijdelijk rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden van het Agentschap Natuur en Bos tijdens de code oranje, het aansteken van (kamp)vuren op het grondgebied van Horebeke. Burgemeestersbesluit

Met deze aanhoudende droogte is het bovendien aangeraden om spaarzaam om te gaan met water en dat is iets wat we samen moeten doen. 

Enkele tips:

 • gebruik beter geen drinkwater om zwembaden te vullen
 • neem een korte douche en spaar tot 10 liter per minuut
 • draai enkel volle wasmachines
 • vang restwater op (bijvoorbeeld als je groenten wast) en hergebruik het
 • was jezelf eens aan de wastafel in plaats van een douche of een bad te nemen
 • spoel het toilet niet telkens door, maar beperk het tot bijvoorbeeld 2 keer per dag
 • vang regenwater op en ga er spaarzaam mee om

 

 

Ondergrondse glasbollen - Bovenstraat

 • Geschreven door Katrien Blommaert op dinsdag 26 juli 2022 in de categorie Default.

De nieuwe ondergrondse glascontainers in de Bovenstraat kunnen gebruikt worden. De bovengrondse glasbollen in de Koekoekstraat kunnen nog gebruikt worden tot 15.08.2022. Na deze datum verdwijnen de glasbollen uit de Koekoekstraat.

Gemeentediensten gesloten donderdag 21.07.2022

 • Geschreven door Katrien Blommaert op maandag 18 juli 2022 in de categorie Default.

Nav de Nationale Feestdag zijn de gemeentediensten gesloten op donderdag 21.07.2022. Op vrijdag 22.07.2022 staan we terug tot uw dienst.

Algemeen onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

 • Geschreven door Katrien Blommaert op maandag 18 juli 2022 in de categorie Default.

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen. 

https://www.gouverneuroost-vlaanderen.be/nieuws/waterbeleid/algemeen-onttrekkingsverbod-voor-onbevaarbare-waterlopen

 

Stookoliecheque - hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

 • Geschreven door Katrien Blommaert op dinsdag 12 juli 2022 in de categorie Default.
Stookoliecheque - hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro? 

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. 

Daarbij besliste de regering in het kernkabinet van 18 juni 2022 om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen. De wet die die beslissing bekrachtigt, trad in werking op 29 juni 2022.

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen.

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online (https://stookoliecheque.economie.fgov.be) als op papier.

Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning:

 • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
 • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme).

Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar

FOD Economie

Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro

Koning Albert II-laan 16

1000 Brussel

 

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.

De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning (formulier A) voeg je volgende documenten toe:

 • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022;
 • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je  gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.

Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

 

Voor meer informatie

Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie https://energiemaatregelen.be waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden. 

Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be 

Heb je recht op andere premies?

De stookoliecheque van 225 euro is niet de enige maatregel die de regering nam om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen.

Door de diversiteit aan maatregelen is het niet altijd gemakkelijk om te weten voor welke je in aanmerking komt. Daarom ontwikkelde de FOD Economie een online vragenlijst waarmee je aan de hand van enkele vragen snel kan nagaan op welke maatregel je aanspraak kan maken. 

Je vindt de vragenlijst op onze website: https://energiemaatregelen.be