Fotowedstrijd

De start van de lente brengt ook de start van een fotowedstrijd met zich mee.

Gedurende een volledig jaar – van 21 maart 2017 tot en met 21 maart 2018 – loopt de fotowedstrijd waarbij foto’s kunnen ingestuurd worden die werden genomen op ons grondgebied.

Er worden drie categorieën onderscheiden:

- amateurdeelnemers uit Horebeke

- professionelen

- overige amateurdeelnemers

Volgende foto’s komen in aanmerking voor deelname en eventuele publicatie: gebouwen, landschapsfoto’s, natuurfoto’s, feestelijkheden en activiteiten.

Het gemeentebestuur van Horebeke is de organisator van de fotowedstrijd. Voor het volledige reglement, kan u hier terecht.

 

! Opgelet ! 

Verduidelijking van het reglement, artikel 3: "foto's genomen op het grondgebied van de gemeente Horebeke" omvat eveneens foto's met zicht op het grondgebied Horebeke, doch waarvoor de fotograaf zich buiten het grondgebied diende te begeven om deze te trekken.

Toegevoegd op dinsdag 21 maart 2017