Hulpverleningszone "Vlaamse Ardennen"

Om de burger nog sneller te helpen, worden alle brandweerkorpsen in België hervormd.

Zoals bij de politiehervorming in 2000, verlaat men vanaf 1/1/2015 het gemeentelijk niveau om naar een zonaal niveau over te stappen. Bedoeling is de huidige 250 brandweerkorpsen tot in te delen in 34 hulpverleningszones. 

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat, in alfabetische volgorde, volgende steden en gemeenten : Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. De brandweerkorpsen Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voorde dienstverlening binnen de zone. 

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen : 

  • een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking ; 
  • het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners ; 
  • professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer... 

Zo kan heel vlot zonaal materiaal en personeel ingezet worden bij specifieke of grotere interventies. De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn o.a. : 

  • een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverleningszones) op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies; 
  • een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen hulpverleningszones en de Civiele Bescherming. 
  • innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden; 
  • schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg. 

Voor de inwoners van de steden en gemeenten binnen de hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen” verandert er in de praktijk weinig, zij zullen nog professioneler en adequater geholpen worden.

Toegevoegd op zaterdag 29 oktober 2016