Maatregelen COVID-19: wonen en werken in Horebeke


De federale maatregelen gelden onverkort in élke gemeente, dus ook bij ons.
Specifiek betekent dit voor Horebeke:

🔹Rouw en trouw

Rouwdiensten kunnen enkel plaatsvinden in intieme kring, zonder koffietafel.

Trouwdiensten: worden niet meer gedaan tot en met 5 april.


🔹Scholen en kinderopvang

In de scholen worden de lessen opgeschort.

Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van de grootouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

Specifieke communicatie hieromtrent zal steeds rechtstreeks tussen de school en de ouders verlopen.

De kinderopvanginitiatieven blijven open.


🔹Woonzorgcentra

De woonzorgcentra zullen geen bezoek toelaten.


🔹Werk

We vragen bedrijven om zoveel mogelijk telewerk en glijdende uren toe te passen. 


🔹Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert op mindere bezetting en er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen om het openbaar vervoer niet te overbelasten.


🔹Gemeentelijke diensten en OCMW

We verzoeken inwoners om zoveel mogelijk gebruik te maken van het e-loket, omgevingsloket, ... of om de diensten via e-mail of telefoon te contacteren.

Voor hoogdringende zaken kan u nog op de gemeentelijke diensten terecht, doch enkel op afspraak. De diensten blijven wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Alle activiteiten in gemeentelijke gebouwen (JC Arcadia, kantine VV Horebeke) worden geannuleerd.

Toegang nemen tot 't Koekoeksnest is verboden.


🔹Afvalbeleid

Het recyclagepark is gesloten vanaf 17 maart 12u tot nader order.

De ophalingen van huisvuil, pmd en papier verlopen via IVLA en volgens de reguliere schema's.


🔹Vrije tijd

Alle in- en outdoorevenementen, zowel openbaar als privé, worden verboden, ongeacht de omvang.

Sporters kunnen op individuele basis gaan fietsen, lopen, ... maar niet in groep.

 

Een algemeen overzicht vindt u in dit document van de FOD Binnenlandse Zaken.

We hopen op ieders begrip en medewerking om de uitbraak van het coronavirus tot een minimum te kunnen beperken.

Toegevoegd op vrijdag 13 maart 2020