ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Openbaar onderzoek PAS

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER vindt plaats van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.  

Het ontwerp PAS-programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 19 april 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving en bij  het Departement Omgeving in Brussel na afspraak per mail of het nummer 02/553.75.86.

Het publiek kan zijn opmerkingen per e-mail of brief  bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen (Kerkplein 3, 9667 Horebeke) tot en met 17 juni 2022.

Toegevoegd op dinsdag 19 april 2022