Uitdoofplan openbare verlichting

Op 27 oktober 2015 werd het uitdoofplan openbare verlichting goedgekeurd in de gemeenteraad.

In de maand maart zullen deze plannen door distributienetbeheerder Eandis in uitvoer gebracht worden. De verschillende elektriciteitskabines zullen geherprogrammeerd worden. Eandis voorziet deze werken af te ronden begin april.

Wat wijzigt er concreet?

De monumentverlichting en straatverlichting op de gemeentewegen op Horebeeks grondgebied zullen gedoofd worden tussen 23u en 6u, op de gewestwegen zullen de lichten blijven branden. Ook het Gewest maakt echter werk van een masterplan openbare verlichting, waardoor deze op termijn mogelijks ook zullen worden gedoofd. De Gewestwegen in Horebeke zijn: Heerweg (N8), Dorpsstraat en Broekestraat (N454). Afhankelijk van het net, kunnen enkele straten in connectie met deze Gewestwegen mogelijks niet gedoofd worden en andere wel. Dit heeft te maken met de verbindingen die vanuit de verschillende elektriciteitskasten gelijk worden gestuurd. Waar de openbare verlichting van een Gewestweg mee is aangestuurd vanuit een respectievelijke kast, kan de verlichting nog niet gedoofd worden.

Waarom?

Het doven van de verlichting heeft verschillende positieve gevolgen. Niet in het minst ecologisch en economisch.

De CO-uitstoot daalt aanzienlijk, hetgeen de ecologische voetafdruk van onze gemeente verkleint.  De lichtvervuiling, zijnde de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht, zorgt voor lichthinder. Vlaanderen is hier het bedenkelijk bij de eersten van de klas. Deze lichthinder verstoort het biologisch dag- en nachtritme van mens, dier en plant en wordt door maatregelen als het doven van de openbare verlichting teruggedrongen.

Bovendien vermindert deze maatregel de elektriciteitsfactuur, hetgeen het beleid om zorgzaam met belastinggeld om te springen, kracht bijzet.

Is dat wel veilig?

Verschillende studies zijn voorafgegaan aan het uitdoofplan betreffende de openbare verlichting.

De politie is formeel: constante straatverlichting creëert een vals gevoel van veiligheid. Het doven van de openbare verlichting werkt inbraken niet in de hand. Inbrekers laten zich namelijk niet afschrikken door verlichte straten.

Bovendien worden de meeste inbraken gepleegd overdag en in de vooravond. De nachtelijke inbraken vinden meestal plaats tijdens de vroege uurtjes, wanneer de bewoners slapen. Voor inbrekers betekent de straatverlichting op dat ogenblik zelfs eerder een bondgenoot dan een afschrikmiddel. Wanneer de straatverlichting zal gedoofd worden, zullen zij zelf lichtbronnen moeten gebruiken en zullen bij een plots aangeschakelde lichtbron in of rond je huis ook meer afgeschrikt worden. In beide gevallen zal de dief gemakkelijker de aandacht van omwonenden trekken. 

Bovendien heeft het voor de verkeersveiligheid weinig zin om alle straten ’s nachts te verlichten. Studies hebben op overtuigende manier aangetoond dat het rijgedrag roekelozer wordt als de weg beter verlicht is. Fel verlichte straten geven evenzeer een vals gevoel van veiligheid wat tot onoplettendheid leidt. Waar de straatverlichting gedoofd is, verhoogt de concentratie van de bestuurder en wordt de rijstijl aangepast.

Gaat de verlichting uit in mijn straat?

Op onderstaande plannen kan u nagaan of uw straat valt binnen het uitdoofplan:

Plan 1: Grens met Oudenaarde omgeving Smarre / Kromstraat

Plan 2: Grens met Zwalm omgeving Smarre

Plan 3: Grens met Oudenaarde omgeving Kromstraat / Matersestraat

Plan 4: Omgeving Broekestraat / Kauwenberg / Meersestraat

Plan 5: Omgeving Dorpsstraat / Koekoekstraat / Bovenstraat / Heerweg / Stene

Plan 6: Grens met Brakel omgeving Buikberg / Haaghoek / Sint-Kornelis

Plan 7: Grens met Maarkedal omgeving Stene / Den Daele / Hessestraat

Plan 8: Grens met Brakel omgeving Heerweg / Bosstraat / Steenberg

Plan 9: Grens met Maarkedal omgeving Parkstraat / Foreest

Toegevoegd op maandag 27 februari 2017