Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt vrijwilligers: Peters/Meters gezocht voor de wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen

maandag 2 oktober 2017
Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt vrijwilligers: Peters/Meters gezocht voor de wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen

Op 27 juni 2017 werden de nieuwe wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen feestelijk voorgesteld. Zij  brengen het totaal aan bewegwijzerde wandelpaden in de regio naar 850 kilometer. Samen met de nieuwe wandelnetwerken werd ook de nieuwe belevingsgids ‘Koplopen’ voorgesteld, die de leukste wandelverhalen in de Vlaamse Ardennen vertelt. Daarnaast werkt Toerisme Oost-Vlaanderen ook aan enkele belevings- en spelelementen langsheen het netwerk. Al deze realisaties promoten we via www.wandelwalhalla.be, een inspirerende website die toeristen moet overtuigen een bezoekje te brengen aan ‘Vlaanderens mooiste landschap’.

De wandelnetwerkkaarten en de belevingsgids ‘Koplopen’ zijn voor €6 p.s. te koop via www.tov.be/webshop. Of koop onmiddellijk het ‘wandelwalhalla-pakket’ met alle vier de publicaties voor slechts €19,95.

Nu de realisatie van de wandelnetwerken achter de rug is dringt ook de organisatie van het onderhoud van de (knooppunt)bewegwijzering zich op. Net zoals voor alle overige fiets- en wandelroutes en -netwerken in Oost-Vlaanderen wil Toerisme Oost-Vlaanderen hiervoor een beroep doen op vrijwillige meters & peters.

Lees verder

Bediening lijn 41 tijdens de wegenwerken in Zwalm/Zottegem

maandag 21 augustus 2017

 

Tijdens de beide werken in Zwalm, blijft in Horebeke lijn 41 (Oudenaarde-Zottegem) zijn normale reisweg behouden. 

Zowel de haltes op de Broekestraat (halfweg), Broekestraat (Smarre), Korsele en Kromstraat worden bediend.

Lees verder

Droogte april-juni 2017 in Horebeke erkend als landbouwramp

woensdag 19 juli 2017

In Oost-Vlaanderen werden 44 gemeenten (volgens het KMI) in de maanden april-juni getroffen door uitzonderlijke droogte. Ook in Horebeke werd de norm overschreden waardoor de droogte werd aanvaard als landbouwramp.

Landbouwers die menen schade te hebben ingevolge deze droogte, kunnen de samenroeping van de gemeentelijke schattingscommissie vragen teneinde de schade te begroten.

Deze vaststelling is van primordiaal belang om bij de instelling van het Landbouwrampenfonds op een degelijke manier de geleden schade te kunnen staven en uiteindelijk de geleden schade deels vergoed te zien.

Lees verder

Waarschuwingsfase Vlaams warmteactieplan bereikt

maandag 19 juni 2017

   

Lees verder

Herbestemming kerk Sint-Kornelis Horebeke

dinsdag 2 mei 2017
Herbestemming kerk Sint-Kornelis Horebeke

Overeenkomstig het parochiekerkenplan wordt de kerk van Sint-Kornelis Horebeke niet meer gebruikt voor religieuze activiteiten en komt deze in aanmerking voor herbestemming.

Kerkraden en gemeente verbinden zich ertoe om in de zeer nabije toekomst een waardige herbestemming voor te stellen, rekening houdend met de status van beschermd monument.

Hierbij werd gedacht aan :

- Concerten

- Repetitieruimte voor harmonie en optredens

- Conferentie en lezingen

- Tentoonstellingen

- Filmvoorstellingen

- Activiteiten lokale scholen en verenigingen

- Theater en repetities

Alles kan in de mate dat de activiteiten in overeenstemming zijn met het cultuur-historisch en spiritueel karakter van de kerk.

Commercieel gebruik, partijpolitieke manifestaties, gebruik als opslag- en magazijnruimte worden uitgesloten.

Met deze oproep wensen wij dan ook te polsen naar ideeën, meningen en visie omtrent de herbestemming van de kerk.

Alle ideeën en suggesties zijn welkom en kunnen worden gericht aan het Gemeentebestuur van Horebeke, Kerkplein 3, 9667 Horebeke of per mail naar info@horebeke.be. vóór 01 juni 2017.

Lees verder

Fotowedstrijd

dinsdag 21 maart 2017

De start van de lente brengt ook de start van een fotowedstrijd met zich mee.

Gedurende een volledig jaar – van 21 maart 2017 tot en met 21 maart 2018 – loopt de fotowedstrijd waarbij foto’s kunnen ingestuurd worden die werden genomen op ons grondgebied.

Er worden drie categorieën onderscheiden:

- amateurdeelnemers uit Horebeke

- professionelen

- overige amateurdeelnemers

Volgende foto’s komen in aanmerking voor deelname en eventuele publicatie: gebouwen, landschapsfoto’s, natuurfoto’s, feestelijkheden en activiteiten.

Het gemeentebestuur van Horebeke is de organisator van de fotowedstrijd. Voor het volledige reglement, kan u hier terecht.

 

! Opgelet ! 

Verduidelijking van het reglement, artikel 3: "foto's genomen op het grondgebied van de gemeente Horebeke" omvat eveneens foto's met zicht op het grondgebied Horebeke, doch waarvoor de fotograaf zich buiten het grondgebied diende te begeven om deze te trekken.

Lees verder

Versoepeling ophokplicht

woensdag 1 maart 2017

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

Lees verder

Uitdoofplan openbare verlichting

maandag 27 februari 2017

Op 27 oktober 2015 werd het uitdoofplan openbare verlichting goedgekeurd in de gemeenteraad.

In de maand maart zullen deze plannen door energieleverancier Eandis in uitvoer gebracht worden. De verschillende elektriciteitskabines zullen geherprogrammeerd worden. Eandis voorziet deze werken af te ronden begin april.

Lees verder

Brandpreventie

maandag 6 februari 2017
Brandpreventie

Hoe goed bent u beschermd tegen brand? Doe gratis beroep op de brandpreventieadviseur, een onafhankelijk expert van de brandweer. Hij kan u vertellen wat beter kan en hoe.

Maak een afspraak per mail of neem een kijkje op de website.

Lees verder

Vogelgriep - ophokplicht

donderdag 2 februari 2017

Het ophokken is verplicht voor alle pluimvee, inbegrepen struisvogels en andere loopvogels, en alle andere in gevangenschap gehouden vogels in het ganse land en dit zowel voor professionelen als voor particulieren. Voorlopig geldt deze ophokplicht nog tot en met 10 maart 2017.

Lees verder