Fotowedstrijd

dinsdag 21 maart 2017

De start van de lente brengt ook de start van een fotowedstrijd met zich mee.

Gedurende een volledig jaar – van 21 maart 2017 tot en met 21 maart 2018 – loopt de fotowedstrijd waarbij foto’s kunnen ingestuurd worden die werden genomen op ons grondgebied.

Er worden drie categorieën onderscheiden:

- amateurdeelnemers uit Horebeke

- professionelen

- overige amateurdeelnemers

Volgende foto’s komen in aanmerking voor deelname en eventuele publicatie: gebouwen, landschapsfoto’s, natuurfoto’s, feestelijkheden en activiteiten.

Het gemeentebestuur van Horebeke is de organisator van de fotowedstrijd. Voor het volledige reglement, kan u hier terecht.

Lees verder

Versoepeling ophokplicht

woensdag 1 maart 2017

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

Lees verder

Uitdoofplan openbare verlichting

maandag 27 februari 2017

Op 27 oktober 2015 werd het uitdoofplan openbare verlichting goedgekeurd in de gemeenteraad.

In de maand maart zullen deze plannen door energieleverancier Eandis in uitvoer gebracht worden. De verschillende elektriciteitskabines zullen geherprogrammeerd worden. Eandis voorziet deze werken af te ronden begin april.

Lees verder

Brandpreventie

maandag 6 februari 2017
Brandpreventie

Hoe goed bent u beschermd tegen brand? Doe gratis beroep op de brandpreventieadviseur, een onafhankelijk expert van de brandweer. Hij kan u vertellen wat beter kan en hoe.

Maak een afspraak per mail of neem een kijkje op de website.

Lees verder

Vogelgriep - ophokplicht

donderdag 2 februari 2017

Het ophokken is verplicht voor alle pluimvee, inbegrepen struisvogels en andere loopvogels, en alle andere in gevangenschap gehouden vogels in het ganse land en dit zowel voor professionelen als voor particulieren. Voorlopig geldt deze ophokplicht nog tot en met 10 maart 2017.

Lees verder

Nieuwe aansluiting wandelnetwerk

donderdag 2 februari 2017

Uitstekend nieuws voor wie graag wandelt: vanaf de zomer van 2017 moet de Vlaamse Ardennen dé wandelregio van Vlaanderen worden. Om die ambitie te realiseren, werkt Toerisme Oost-Vlaanderen hard aan de uitbreiding van de wandelmogelijkheden in de regio. 

Lees verder

Drie defribillatoren geplaatst

donderdag 1 december 2016

Sinds 21 november zijn er 3 defribillatoren geplaatst. Deze hangen op in Ontmoetingscentrum Arcadia (ter hoogte van de voordeur), in het gemeentehuis (ter hoogte van het loket) en in de voetbalkantien VV Horebeke (ter hoogte van de voordeur)

Lees verder

Hulpverleningszone "Vlaamse Ardennen"

zaterdag 29 oktober 2016

Om de burger nog sneller te helpen, worden alle brandweerkorpsen in België hervormd.

Zoals bij de politiehervorming in 2000, verlaat men vanaf 1/1/2015 het gemeentelijk niveau om naar een zonaal niveau over te stappen. Bedoeling is de huidige 250 brandweerkorpsen tot in te delen in 34 hulpverleningszones.

Lees verder

Groepsaankoop zonnepanelen

zaterdag 29 oktober 2016

De provincie Oost-Vlaanderen organiseerde een groepsaankoop zonnepanelen van 8 april tot en met 23 mei 2016. Elke Oost-Vlaming kon zich vrijblijvend inschrijven via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen. De veiling voor leveranciers vond plaats op 24 mei 2016. Vanaf 6 juni ontving elke inschrijver een persoonlijk voorstel. Vind U dat aanbod interessant genoeg, dan kan U inschrijven tot en met 8 juli om het voorstel te accepteren.

Lees verder

Wordt de wateroverlast mei - juni 2016 erkend als ramp?

zaterdag 29 oktober 2016

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt 2 periodes apart, zodat die allebei afzonderlijk in aanmerking komen om als ramp erkend te worden.

Lees verder