Luierophaling tijdens sluiting recyclagepark

Luierophaling tijdens sluiting recyclagepark

1/
Deze week blijft de huidige regeling aangehouden, dit wil zeggen dat luiers mee kunnen met het huisvuil (ophaling op 27 maart) maar dan ook mee worden gewogen.

Eind deze week zal tevens een aparte inzameling worden georganiseerd specifiek voor crèches en onthaalmoeders die nog open zijn en hiervan wensen gebruik te maken. Deze kunnen zich melden bij de administratie per mail (info@horebeke.be) of telefonisch (055 455 235)

2/
Volgende week (op 2 april) wordt een afzonderlijke inzamelronde van de luierafvalzakken voorzien. Dit zowel voor particulieren als kinderopvang.
Indien men van de aparte inzamelronde wenst gebruik te maken dient dit vooraf aangevraagd te worden op 0800 90 270 of 055 30 27 13. Ook hier geldt de beperking van maximum drie zakken.

3/
De daaropvolgende week (op 10 april) zullen inwoners de kans krijgen om bij de reguliere inzameling extra luierafvalzakken aan te bieden (maximum 3). De zakken worden meegenomen maar niet gewogen.

Enerzijds vermijden we hierdoor dat mensen vanaf volgende week extra dienen te betalen voor het aangeboden luierafval, anderzijds komen we ook tegemoet aan de groep mensen met incontinentieproblemen voor wie een inzameling om de 2 weken niet voldoende is.

Toegevoegd op woensdag 25 maart 2020