Bericht van algemeen nut aangaande het Coronavirus

Bericht van algemeen nut aangaande het Coronavirus

 

Naar aanleiding van een overleg deze namiddag tussen de gouverneur en de Oost-Vlaamse burgemeesters heeft onze burgemeester beslist om in Horebeke geen evenementen te laten plaatsvinden tot en met 31 maart 2020. Op deze manier willen wij onnodige risico’s vermijden.

Wij rekenen op jullie begrip hiervoor en houden jullie op de hoogte.

Hieronder een aantal maatregelen die de verspreiding van het virus moeten inperken.

Aanbevelingen voor scholen:
Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:
· Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
· Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
· Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.
 

Aanbevelingen voor bedrijven:
Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:
· Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
· Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
· Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
· Hou afstand op de werkvloer.
· Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
· Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.


Aanbevelingen voor evenementen (ook buiten onze gemeente):
De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden.
Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) ? Vermijd grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.
 

Wij willen iedereen oproepen om volgende maatregelen toe te passen:
1. Blijf thuis als je ziek bent.
2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
 

Heb je nog vragen ? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.


Wij volgen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet en houden jullie zeker op de hoogte.

Indien u twijfelt of een evenement in Horebeke al dan niet mag/kan doorgaan kan u steeds telefonisch met ons contact opnemen. Hou er rekening mee dat onnodige risico’s beter vermeden worden.

Toegevoegd op woensdag 11 maart 2020