ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Wijkwerken

Wijkwerken Vlaamse Ardennen - Afdeling Horebeke

Na maanden van voorbereidende vergaderingen ging vanaf 1/1/2018 het wijk-werken van start in onze regio. Twee steden Oudenaarde en Ronse en vier gemeenten: Zwalm, Kruisem, Lierde en Horebeke sloegen de handen in elkaar en zullen gezamenlijk het wijk-werken organiseren. Onder de vorm van een projectvereniging die de naam "wijk-werkorganisator Vlaamse Ardennen" draagt zal de regio bediend worden. De PWA-werking houdt op te bestaan.

Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, verenigingen, lokale overheden als land- en tuinbouw die gevestigd zijn in de deelnemende gemeenten kunnen hulp aanvragen. De prijs voor een wijk-werkcheque bedraag 7,45 euro per uur en is 30% fiscaal aftrekbaar voor particulieren. Netto komt dit neer op 5,22 euro per uur.

Het hoofdkantoor is gelegen in de Louise Mariekaai 7 te Oudenaarde maar in elk van de deelnemende gemeenten of steden zijn er zitdagen voorzien. Het centraal telefoonnummer is 055/30.47.69.

Alle info betreffende de toegelaten activiteiten kan je ook terug vinden op vdab.be/wijk-werken.

Openingsuren

De dienstverlening in het gemeentehuis van Horebeke vindt plaats telkens de eerste woensdag van de maand van 13.30 tot 16.00.

Contactpersoon voor Horebeke

Jan Dreelinck zal de bestaande activiteiten voor wijkwerken Horebeke uitvoeren. Hij is te bereiken via jan.dreelinck@vdab.be en op het gsm-nummer 0470/332091 .

Wie kan in wijk-werken actief zijn?

Wanneer je toegeleid wordt volgt er een informatiegesprek met de wijk-werk-bemiddelaar om jouw mogelijkheden binnen de werking te bespreken. Ook als je leefloon geniet, krijg je deze kans. Indien je voldoet aan de voorwaarden, word je ingeschreven in het wijk-werken en krijg je elke maand een prestatie-formulier. Dit is het bewijs dat je in het kader van wijk-werken activiteiten mag uitvoeren. Zonder dit prestatie-formulier kan je niet aan de slag. Om zoveel mogelijk ingeschrevenen de kans te geven, mag je per maand maximaal 60 uur werken. Je behoudt je volledige werkloosheidsuitkering. Als je in het kader van wijk-werken arbeid verricht, behoud je het statuut van werkzoekende.

Wie kan een beroep doen op wijk-werken?

Privé-personen, plaatselijke overheden, VZW's en ander niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijven uit land- en tuinbouw

Welke activiteiten kunnen via wijk-werken worden uitgevoerd?

Je kan beroep doen op wijk-werken voor een aantal werkzaamheden die niet in het gewone arbeidscircuit worden uitgevoerd. Het wijk-werk-bestuur bepaalt welke activiteiten toegelaten zijn. Voor privé-personen zijn volgende activiteiten toegelaten:

  • Hulp bij klein tuinonderhoud; courante taken die normaal door de gebruiker worden uitgevoerd;
  • Hulp voor bewaking of de begeleiding van zieken en kinderen, kinderopvang ten huize van de gebruiker;
  • Hulp bij het verrichten van niet-commerciële activiteiten

Wat de thuishulp betreft, die vroeger ook deeluitmaakte van de pwa-activiteitenlijst, verwijzen we naar het systeem van de dienstencheques die deze activiteit heeft opgenomen. www.dienstencheques.be . Heb je vragen of een bepaalde activiteit  in aanmerking kom, neem gerust contact op met de wijk-werkbemiddelaar.

Hoe ga je tewerk? Activiteiten laten uitvoeren via het wijk-werken is eenvoudig. Je vraagt bij het wijk-werken van jouw gemeente een gebruikersformulier waarop je de activiteiten omschrijft die je wil laten uitvoeren. Je betaalt een jaarlijks inschrijvingsrecht van 7,50 euro. Ook de betaling verloopt eenvoudig. Op het einde van de activiteit overhandig je aan de wijk-werker voor elk gepresteerd uur een wijk-werk-cheque. Bovendien geeft jouw aankoop van wijk-werk-cheques op naam je recht op belastingsvermindering.