ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Organisatiebeheersing

Rapport organisatiebeheersing en opvolging aanbevelingen

Samenwerkingsverbanden - conform art. 286§1, negende en tiende lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, kan je via onderstaande links de statuten en de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid raadplegen: