COVID-19: Aanvullende maatregelen

Beste Horebekenaren,

Zoals iedereen ondertussen weet, leven we sedert maart van dit jaar met de realiteit van de Covid-19 pandemie. De heropstartmaatregelen na de eerste besmettingsgolf waren nog maar net van kracht of we werden reeds met een heropflakkering geconfronteerd. Intussen is de tweede besmettingsgolf een feit en is de evolutie van de cijfers op zijn minst ongunstig te noemen. Het totaal aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames en de dagelijkse sterfte nemen gradueel toe.

Het nemen van passende maatregelen om epidemieën te voorkomen is een taak en verantwoordelijkheid van de burgemeester. Aangezien Covid-19 een ernstige dreiging met zich meebrengt en in navolging van het advies van de virologen, raad ik dan ook iedereen ten stelligste aan om tot en met 31/08/2020 geen evenementen te organiseren. De huidige evolutie laat geen versoepelingsmaatregelen toe.

Onze gezondheid gaat boven alles, vandaar dat ik er alles wil aan doen om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden in onze gemeente. We streven immers allen hetzelfde doel na, zijnde het vermijden van een nieuwe lock-down zodat o.a. onze lokale economie gevrijwaard wordt en de start van het nieuwe schooljaar niet in het gedrang komt.

Gebruik dus jullie gezond verstand en volg het advies op. Alvast een welgemeende dank u wel aan iedereen die dit ook daadwerkelijk doet. Aan degene die nog twijfelen, wil ik in het belang van ons allen nog meegeven dat één foute beslissing van een enkeling een impact kan hebben op velen.

Volledigheidshalve hieronder de aanvullende maatregelen die werden genomen sedert 29/07/2020:

 1. Sociale bubbel beperkt tot 5 vaste personen voor een volledig gezin en voor minstens 4 weken
  • Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld
  • Het gaat om mensen boven op uw gezin
 2. Buiten deze vaste bubbel : veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaren! Mondmasker steeds meenemen. Enkel dragen op drukke plaatsen indien de afstandsregels niet kunnen worden gerespecteerd.
  • Verplicht dragen van mondmasker op containerpark
  • Geen evenementen in Horebeke en dit t.e.m. 31/08/2020
  • Huwelijksrecepties, recepties, familiebezoeken en samenscholingen: max. 10 personen (kinderen < 12 jaar tellen niet mee )
  • Thuiswerk wordt opnieuw sterk aanbevolen
 3. In de winkels
  • Steeds mondmaskers dragen
  • Alleen winkelen. Uitzondering: in het gezelschap van minderjarigen of iemand die hulpbehoevend is

Respecteer deze maatregelen te allen tijde!

Horebeke bon

Tijdens de eerste Corona-golf werd beslist om aan elk Horebeeks gezin een aankoopbon van 50 euro te schenken. Deze wordt begin september bezorgd samen met de lijst van handelaren waar u deze kunt besteden.

Het doel is dubbel, enerzijds willen we onze inwoners bedanken voor de reeds geleverde inspanningen tijdens de afgelopen, niet evidente periode en anderzijds willen we meteen ook de lokale ondernemers een duwtje in de rug geven.


Uw burgemeester
Cynthia Browaeys

Toegevoegd op woensdag 5 augustus 2020