ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kandidatuur Landschapspark Vlaamse Ardennen - Jouw mening is welkom

Kandidatuur Landschapspark Vlaamse Ardennen - Jouw mening is welkom

Kandidatuur Landschapspark Vlaamse Ardennen
Jouw mening is welkom!

 

De Vlaamse Ardennen is zonder twijfel een van de mooiste landschappen van Vlaanderen: een kleinschalig, reliëfrijk landschap met bossen, kouters en graslanden doorweven met kleine landschapselementen. Het landschap is rijk aan natuur- en erfgoedwaarden. Je vindt er tal van bronnen, karaktervolle dorpjes, familiale landbouwbedrijven, water- en windmolens. Een walhalla voor fietsers en wandelaars.

Om al deze redenen dingt onze gemeente Horebeke mee naar een erkenning als Landschapspark voor onze Vlaamse Ardennen. Dit samen met 6 andere gemeenten en tientallen partnerorganisaties. Landschapsparken worden door de Vlaamse Regering in het leven geroepen om aan streekontwikkeling te doen op maat van dat landschap. Dus niet om extra gebieden te beschermen, strengere wetgevingen of beperkingen voor inwoners, bedrijven of bezoekers te creëren, maar wel om samen met de sectoren die het landschap tot stand brachten en “soigneren” (landbouw, toerisme, natuur, mobiliteit, erfgoed, ….) antwoorden te bieden op de uitdagingen waar dat landschap de komende decennia voor staat.

Die uitdagingen staan geformuleerd in het Masterplan van onze kandidatuur.  Hoe kunnen we de  landbouw in onze streek ondersteunen en optimaal verweven met de natuur? Hoe kunnen we natuur en ons bronlandschap herbronnen naar een betere waterhuishouding? En hoe kunnen we onze dorpen laten opleven, klimaatrobuust maken en aantrekkelijk houden voor inwoner, ondernemer en bezoeker?

Een erkenning betekent dat de Vlaamse overheid een kerngebied uit onze regio zal betoelagen met extra middelen om concrete acties uit te voeren. Die acties staan stuk voor stuk omschreven in het operationeel plan en vormen de agenda van het Landschapspark Vlaamse Ardennen voor de komende jaren. Acties waar iedere inwoner, bedrijf, vereniging, … vrijwillig aan kan meewerken.

U kan het masterplan en operationeel plan van onze kandidatuur hier raadplegen en uw mening geven (tot en met 28 juni 2023):
https://www.rlva.be/landschapspark 

Toegevoegd op woensdag 14 juni 2023