Preventie overstromingsschade

Niet alle wateroverlast zal in de toekomst vermeden kunnen worden. Door maatregelen aan je huis kan je zelf schade vermijden. Woon je in Zwalm, Zottegem, Horebeke of Brakel? Heb je soms schade door overstromingen? En wil je jouw woning beschermen? Dan kan je deelnemen aan het project ‘Preventie overstromingsschade’.

Zoals op het tweede Zwalmforum is aangekondigd zetten we het idee om inwoners in overstromingsgebied te ondersteunen en te informeren over individuele beschermingsmaatregelen tegen overstromingen op korte termijn in de praktijk om. De Vlaamse Milieumaatschappij start het project ‘Preventie overstromingsschade’ op. Inwoners van het stroomgebied van de Zwalmbeek krijgen de mogelijkheid om gratis advies op maat van hun woning te krijgen.

Het gepersonaliseerd advies voor getroffen woningen door overstromingen

  • gebeurt op basis van een plaatsbezoek aan de woning door deskundigen;
  • is een individueel voorstel met maatregelen om toekomstige overstromingsschade aan de woning te beperken of te voorkomen;
  • omvat een kostenraming voor de uitvoering.

Al wie woont op een locatie met gekend overstromingsrisico, kreeg ten laatste in de week van 1 juni 2020 een brief met uitnodiging om in te schrijven voor dit advies. Ook wie geen brief heeft ontvangen, maar reeds te kampen had met overstromingsproblemen of er in de toekomst verwacht, mag zich inschrijven.

Inschrijven voor het project kan t.e.m. 30 juni 2020 op www.preventieoverstromingsschade.be.

Inschrijven kan ook via e-mail naar watertoets@vmm.be of telefonisch op (02) 214 21 11. Vermeld zeker je adres en telefoonnummer in je mail.

Toegevoegd op woensdag 10 juni 2020