ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

WAT MET GFT?

In de media verschenen nogal wat berichten over een verbod om GFT (groente- fruit- en tuinafval, daar horen ook etens-resten bij) bij het restafval aan te bieden vanaf 2024. In onze regio verandert er voorlopig echter niks.

Kort samengevat is het zo dat er in lokale besturen die reeds een GFT-inzameling hebben, geen GFT meer bij het restafval mag vanaf dit jaar.
Besturen die nog geen selectieve inzameling van GFT aanbieden, moeten hiermee uiterlijk vanaf januari 2026 starten. Het verbod om GFT bij het restafval aan te bieden, gaat dan in vanaf de start van de selectieve inzameling van GFT.

LET OP: bedrijven en evenementorganisatoren moeten hun GFT wel reeds selectief aanbieden vanaf 2024.

Waarom is een selectieve inzameling van GFT nodig?

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 (OVAM) dat in mei 2023 definitief werd goedgekeurd, heeft een ambitieuze doel-stelling voor ons restafvalcijfer. Tegen 2030 zou een inwoner uit ons werkingsgebied maximum 90 kg restafval per jaar mogen produceren.

Een van de belangrijkste actiepunten in het plan om deze doelstelling te behalen, is het gescheiden inzamelen van bioafval. Dit zorgt voor een daling van het restafvalcijfer en maakt het bovendien ook mogelijk om het GFT te verwerken tot waardevolle compost en biogas. Daarom legt het plan een selectieve inzameling van GFT op in alle steden en gemeenten vanaf 2024.

Waarom is er bij ons geen selectieve inzameling van GFT vanaf 2024?

De voorziene deadline is voor heel wat intercommunales niet haalbaar. Dit werd reeds aangekaart na de publicatie van het ontwerpplan. Toch bleef de deadline behouden. Voor IVLA is het grootste struikelblok de levertermijn voor vrachtwagens met een weegsysteem. Deze bedraagt makkelijk een jaar. OVAM erkent de krappe deadline en bood intercommunales de mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor de selectieve inzameling van GFT.

Ook IVLA diende een aanvraag tot uitstel in. Deze werd recent goedgekeurd. Door deze goedkeuring kunnen inwoners uit ons werkingsgebied hun GFT nog reglementair bij het restafval aanbieden.

Dit uitstel geldt enkel voor huishoudens. Bedrijven en evenementorganisatoren moeten hun GFT wel verplicht apart sorteren vanaf 2024.

In afwachting van een selectieve inzameling, voorzien we een flankerend beleid om toch reeds zoveel mogelijk GFT uit het restafval te weren. Zo organiseren we infosessies rond thuis-composteren en restjeskoken. We bekijken ook de mogelijk-heid om een groepsaankoop kippen te organiseren en zetten onze schouders onder een campagne tegen voedselverlies.

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Wat moet ik vanaf 2024 met mijn GFT doen?
Tot de selectieve inzameling in onze regio effectief van start gaat, kan je je GFT nog reglementair aanbieden bij het restafval.

Misschien zijn de flankerende maatregelen ook wel iets voor jou? Hou www.ivla.be in de gaten of volg onze facebookpagina www.facebook.be/ivlaintercommunale om op de hoogte te blijven.

Wat gaat het kosten?
Dat weten we momenteel helaas nog niet. Wanneer de overheidsopdrachten worden gegund, hebben we meer zicht op de kostprijs en bezorgen we een voorstel aan de lokale besturen.

Hoe kan ik een GFT-container krijgen?
Dat wordt allemaal haarfijn uitgelegd via een communicatiecampagne. Deze campagne gaat van start zodra we meer zekerheid hebben over de voorziene timing.

Wat mag er allemaal bij GFT?
Bij de levering van je container ontvang je een informatiebrochure over wat wel/niet bij GFT mag worden aangeboden.

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven over de stand van zaken rond de GFT-inzameling? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.ivla.be.

INfosessies 

Thuiscomposteren
do 28/3/24 om 18u
Meersbloem-Melden 46A, Oudenaarde 

Info en inschrijven via www.ivla.be of 055 30 27 13

Koken met restjes
za 20/4/2024 om 14u
Meersbloem-Melden 46A, Oudenaarde
Info en inschrijven via www.ivla.be of 055 30 27 13

Toegevoegd op vrijdag 2 februari 2024