ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vaccinaties van start in de WZC van Horebeke

zaterdag 9 januari 2021
Vaccinaties van start in de WZC van Horebeke

De vaccinatiecampagne in Horebeke gaat van start in de woonzorgcentra. De bewoners van het WZC Groendorp worden gevaccineerd op 15 januari 2021. Op 20 januari 2021 worden de bewoners van het WZC Vlaamse Ardennen gevaccineerd.

Lees verder

NOODNUMMERS 100 EN 112 TERUG BEREIKBAAR

vrijdag 8 januari 2021

Na een onderbreking in de werking zijn de noodnummers 112 en 100 terug bereikbaar.

 

In Oost-Vlaanderen zijn de noodnummers 112 en 100 momenteel onbereikbaar. De noodcentrale is voor noodoproepen enkel telefonisch bereikbaar via volgende GSM-nummers:

+32 471 51 27 38

+32 471 51 27 81

+32 471 51 27 84

Lees verder

Meer dan 60 omwonenden dachten mee over een veilige N8 en N454

donderdag 7 januari 2021

In oktober 2020 riepen de stad Oudenaarde, de gemeente Horebeke en het Agentschap Wegen en Verkeer de weggebruikers en de inwoners van Oudenaarde en Horebeke op om mee na te denken over een veilige N8 en N454. Die oproep werd goed gehoord. Want via een online platform en de post ontvingen we samen meer dan 60 reacties.

 

In meer dan de helft van de reacties lazen we voorstellen voor snelheidsremmende maatregelen en meer verkeersveiligheid. In net geen derde van de reacties hadden mensen het over gevaarlijke punten die volgens hen moeten aangepakt worden.

 

Een samenvatting van de reacties leest u op www.wegenenverkeer.be/N8

Lees verder

Sluiting van de gemeentediensten maandag 04/01

woensdag 30 december 2020

Op maandag 04 januari 2021 zullen de gemeentediensten gesloten zijn. De avondopening van maandag wordt verschoven naar dinsdag 05 januari 2021 (17.00 tot 19.30).

Lees verder

Techniekacademie voor het 3de en 4de leerjaar

dinsdag 8 december 2020
Techniekacademie voor het 3de en 4de leerjaar

inschrijvingen via www.techniekacademie-horebeke.be/junior

 

Lees verder

De huisdierensticker voor noodgevallen

maandag 7 december 2020

Wij houden van onze huisdieren en in geval van nood telt elke seconde.

Om het de hulpdiensten gemakkelijker te maken, verspreidde de Vlaamse Overheid een uniforme huisdiersticker
voor noodgevallen. Aan de hand van deze sticker kan de brandweer in één oogopslag zien welke dieren in het huis aanwezig zijn.
Een kleine moeite voor een maximum resultaat. Haal daarom vandaag nog de gratis huisdierensticker af aan het loket van het gemeentehuis en hang deze op een zichtbare plaats aan uw raam.

Lees verder

Help contactopvolging: voeg nu jouw telefoonnummer toe aan het Rijksregister

woensdag 2 december 2020
Help contactopvolging: voeg nu jouw telefoonnummer toe aan het Rijksregister

Wist je dat… je aan je rijksregisternummer zelf bijkomende contactinformatie kan toevoegen, zoals een telefoonnummer en e-mailadres. Dit kan in heel wat situaties nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer de lokale overheid jou snel moet kunnen bereiken. Uiteraard gebeurt dat telkens binnen de grenzen van de wettelijke toegang tot het Rijksregister.

Ook in het kader van de contactopvolging kan dit helpen om in sommige gevallen korter op de bal te spelen en het virus geen extra kans op verspreiding te geven.

Hoe contactgegevens toevoegen aan het Rijksregister?

Dat kan snel en eenvoudig.

Surf naar https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/.

Klik op ‘Mijn Dossier’.

Log in door jouw elektronische identiteitskaart in jouw kaartlezer te steken en vervolgens de pincode van jouw identiteitskaart in te geven.

Klik vervolgens op ‘Mijn toepassingen’ en selecteer daarna het tabblad ‘Contactgegevens’.

Nadat je op de knop ‘Sturen’ hebt geklikt, krijg je een melding te zien dat de gegevens werden doorgestuurd.

Je kan volgende gegevens toevoegen:

Vast telefoonnummer

Gsm-nummer

Fax-nummer

E-mailadres

Privacy

Geen zorgen over je privacy. Enkel instanties met de juiste toelatingen kunnen de informatie raadplegen. Welke dat precies zijn, kan je terugvinden op de website van de Privacycommissie.

 

Meer info over contactonderzoek

Hoe verloopt contactonderzoek? Hoe herken je een contactonderzoeker? Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je meer informatie. Specifieke vragen kan je stellen via het algemeen infonummer 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be.

Lees verder

Oproep kandidaten “Intergecoro Brakel – Horebeke” t.e.m. 15 december 2020

dinsdag 1 december 2020

De gemeenten Brakel en Horebeke organiseren samen een “intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Brakel – Horebeke” (intergecoro Brakel – Horebeke).

Dit is een officiële adviesraad met als voornaamste taken:

 • advies te verlenen over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het ruimtelijk beleidsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en stedenbouwkundige verordeningen;
 • advies te verlenen over alle ruimtelijke vraagstukken die door de gemeenteraden voor advies aan de commissie worden voorgelegd;
 • op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid te adviseren, opmerkingen te maken en voorstellen te doen, over bijvoorbeeld jaarprogramma’s of het vergunningenbeleid.

De Intergecoro Brakel – Horebeke bestaat uit 9 leden (4 leden namens de maatschappelijke geledingen en 5 deskundigen);

Maatschappelijke geledingen (4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers)

 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)

Deskundigen (5, waarvan 1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) met als profiel:

 • professioneel bezig met ruimtelijke ordening, zoals ruimtelijke planning, landschappelijke of stedenbouwkundige inrichting, verkeerskunde, ruimtelijk onderzoek, milieu-effecten, sociale geografie
 • voldoende beschikbaar en gemotiveerd om rapporten door te nemen, te vergaderen en tot een advies te komen, steeds met de geldende ruimtelijke structuurplannen en de Beleidsplannen Ruimte voor ogen
 • onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dit wil zeggen dat hij/zij afstand kan nemen van politiek , maar niet noodzakelijk politiek onafhankelijk of ongebonden dient te zijn
 • heeft voeling met wat er in de regio leeft inzake ruimtelijk beleid

De Intergecoro-leden moeten voeling hebben met wat in Horebeke en Brakel leeft. Zij moeten inzicht hebben en minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening. In alle geval moeten zij bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Zij moeten voldoende bereid zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er over te vergaderen om tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering. Zij moeten voldoende mondig zijn om zich te kunnen mengen in een discussie.

Als lid van de Intergecoro Brakel – Horebeke kan je als deskundige of vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding jouw stem laten horen en laten meetellen in aangelegenheden rond ruimtelijke ordening.

Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met o.m. opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid. De leden van de Intergecoro Brakel – Horebeke zijn gehouden een deontologische code na te leven.

Kandidaten namens een “maatschappelijke geleding” dienen voorgedragen te worden door de desbetreffende maatschappelijke geleding m.a.w. men kan zich niet kandidaat stellen namens een maatschappelijke geleding.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 15 december 2020 ingediend te worden bij:

Interlokale vereniging Intergecoro Brakel – Horebeke, p/a Marktplein 1, 9660 Brakel of via e-mail via jurgen.demets@brakel.be

Personen die zich reeds kandidaat stelden bij de vorige oproepen, dienen geen kandidatuur meer in te dienen. Deze blijft geldig.

Meer informatie kan verkregen worden bij jurgen.demets@brakel.be - tel: 055 43 17 50.

Lees verder

Nieuwe starturen huis-aan-huis inzamelingen

maandag 30 november 2020

Vanaf volgend jaar zullen de ophalers een uurtje vroeger starten om het afval aan huis in te zamelen, dus om 6 uur in plaats van 7 uur. Door een uur vroeger te beginnen, kunnen de afvalwagens de ochtendspits en schoolomgevingen beter vermijden. Dit zal de verkeerscirculatie en de veiligheid van de weggebruikers en afvalophalers ten goede komen.

In de zomermaanden (juni, juli en augustus) wordt een extra uurtje vroeger gestart, dus om 5 uur. Dit heeft vooral te maken met de warme zomers die we de voorbije jaren kenden. Starten om 5 uur betekent een groot verschil voor het welzijn van de ophalers, zeker op tropische dagen. 

De algemene richtlijn is dus om uw afval de avond voordien, na 19 uur, buiten te plaatsen. Zo bent u zeker dat uw afval tijdig werd aangeboden.

Lees verder

Update 27/11 maatregelen Covid-19

zaterdag 28 november 2020

Het Overlegcomité nam vrijdag 27 november  volgende beslissingen over de geldende Coronamaatregelen

Lees verder