ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Corona

 

Besluit van de burgemeester: 

Besluit van de burgemeester in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (COVID19) - verbod op activiteiten evenementen van verenigingen op het openbaar domein.

Vaccinatiecentrum Vlaame Ardennen

www.vaccinatievlaamseardennen.be 

www.laatjevaccineren.be

Praktische vragen over het vaccinatiecentrum, de veelgesteld vragen aan het vaccinatiecentrum. Consulteer via deze link. Of contacteer de infolijn van het vaccinatiecentrum: 055/300 200

 

Verklaring op eer - buitenlandse reizen

Verklaring op eer voor buitenlandse reizen - vanaf 27.01.2021

GEZOCHT MEDEWERKERS VACCINATIECENTRA

De eerstelijnszone Vlaamse Ardennen is druk bezig met het voorbereiden van de opstart van vaccinatiecentra in de Vlaamse Ardennen. We zoeken verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers, onthaal... van studenten tot gepensioneerden. Wenst u hieraan mee te werken? Dan kan u zich aanmelden op www.vaccinatievlaamseardennen.be

 

Laat je vaccineren

Waarom vaccinatie tegen COVID-19 belangrijk is

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken.

Doe het voor jezelf

COVID-19 kan een slopende ziekte zijn en het valt niet te voorspellen hoe ziek je ervan wordt. Je kan een milde versie doormaken, met symptomen die doen denken aan griep. Maar sommige mensen worden helaas veel ernstiger ziek en hebben zelfs intensieve zorg nodig. 

Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is dus véél kleiner dan wanneer je je niet laat vaccineren. 

Doe het voor elkaar

Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een ganse gemeenschap beschermd. Als je je laat vaccineren, bouw je dus mee aan groepsimmuniteit om zo controle te krijgen op dit virus en het uit de samenleving te krijgen.

Voor je (kwetsbare) geliefden of patiënten

Laat je je vaccineren, dan werp je meteen ook een dam op voor zij die zich omwille van onderliggende gezondheidsproblemen niet kunnen laten vaccineren (bv. iemand die een acute kankerbehandeling krijgt of zwangere vrouwen). Ook is vaccinatie belangrijk als je als zorgverlener of met risicogroepen werkt. Zo is de kans klein dat je anderen besmet.

Voor onze zorgverleners

Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door COVID-19. Het zorgsysteem is afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.

Zorg voor jezelf, en zo ook voor de anderen

In de strijd tegen het coronavirus heeft de Nationale Veiligheidsraad strenge maatregelen genomen.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

We willen vragen om in de mate van het mogelijke én met inachtneming van bovenstaande maatregelen uw lokale handelaar te (blijven) steunen.

Deze maatregelen worden geregeld aangepast en bijgestuurd. Kijk zeker na of u de meest recente maatregelen volgt.
 

Snel naar...

Meest gestelde vragen (en antwoorden)

Wonen en werken in Horebeke

Scholen en kinderopvang

Scholen en kinderovanginitiatieven blijven open. 

Specifieke communicatie hieromtrent zal steeds rechtstreeks tussen de school/opvang en de ouders verlopen. In ieder geval moet contact tussen volwassenen onderling worden vermeden bij het afzetten / ophalen van de kinderen en moeten alle personen vanaf 12 jaar een mondmasker dragen.


Woonzorgcentra

De woonzorgcentra zullen slechts beperkt bezoek toelaten. U neemt best voorafgaand aan uw bezoek rechtstreeks contact op met het woonzorgcentrum om te weten of u op bezoek kan gaan bij uw familielid of kennis.


Werk

Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:

  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
  • de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.


Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer functioneert op normale bezetting. Waar nodig worden extra bussen ingelegd om de afstandsmaatregel te kunnen naleven. Mondmasker is op het openbaar vervoer, alsook op het perron verplicht.

De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). 


Gemeentelijke diensten en OCMW

We verzoeken inwoners om zoveel mogelijk gebruik te maken van het e-loket, omgevingsloket, ... of om de diensten via e-mail of telefoon te contacteren. Het loket is evenwel open op de gebruikelijke openingsuren, u bent verplicht bij het betreden van het gemeentehuis uw mondmasker op te zetten.


Afvalbeleid

Het recyclagepark is enkel toegankelijk op afspraak
De ophalingen van huisvuil, pmd en papier verlopen via IVLA en volgens de reguliere schema's.

 

Begrafenissen en crematies

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 m tussen personen) en met maximaal 15 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

 

Huwelijken

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van enkel de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is niet toegelaten om na de ceremonie nog een receptie of banket te organiseren.

 

Heb je nog vragen ? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.

Wij volgen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet en houden jullie op de hoogte.

Indien u twijfelt, kan u steeds telefonisch met ons contact opnemen. Hou er rekening mee dat onnodige risico’s beter vermeden worden.