ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Landbouw


Droogte 2018 erkend als landbouwramp

Uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019.

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle gemeentes van het Vlaams grondgebied. Dit Besluit van de Vlaamse Regering werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade moet u als landbouwer zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst. De buitendiensten zijn elke voormiddag open van 9u00 tot 12u00, in de namiddag enkel op afspraak.

Nuttige documenten:

* Tegemoetkomingsaanvraag

* Handleiding bij de tegemoetkomingsaanvraag

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

* een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;

* het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert. (Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoeft u het proces-verbaal niet mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal zullen door de administratie rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd.)