ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Klimaatgezond

Op 27 mei 2019 heeft de gemeente Horebeke tijdens de gemeenteraad beslist om in te stappen op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen en toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Hiermee engageert de gemeente zich om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dat de gemeente Horebeke nu instapt op het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, is geen toeval. Klimaat is meer dan ooit een hot item en dit laat zich ook in Zuid-Oost-Vlaanderen voelen.

Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich ook reeds in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten (mitigatie) en om de regio veerkrachtig te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie). Met ondersteuning van SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd op 1 jaar tijd een regionaal klimaatactieplan opgemaakt.

Onder begeleiding van de Provincie startte Horebeke in januari 2021 met de opmaak van het klimaatplan met als eerste luik het mitigatieplan. In het najaar zal het klimaatadaptatieplan worden uitgewerkt. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad.

Het mitigatieluik omvat klimaatmaatregelen die de CO2-uitstoot beperken bij huishoudens (woningen), mobiliteit, tertiaire gebouwen en het gemeentebestuur (gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke vloot en openbare verlichting). Het adaptatieluik zoomt in op maatregelen die ons beschermen tegen droogte, hitte, wateroverlast en erosie.

Met de instap in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen besliste de gemeente om in te spelen op de opportuniteiten die een regionale klimaataanpak biedt. Door tot het project toe te treden, kunnen de betrokken lokale besturen deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld kan worden en uitvoering van maatregelen voorbereid en uitgetest.

Meteen over naar actie

  • In Horebeke is reeds 90% van de openbare verlichting verled. Eind 2021 zou mogelijks alle openbare verlichting verled zijn
  • Samen met Erosiesteunpunt Oost-Vlaanderen wil Horebeke de erosieproblematiek bestrijden i.s.m. landbouwers
  • Aan de hand van het Riviercontract Zwalmbeek wil Horebeke de waterproblematiek in het stroomgebied van de Peerdestokbeek tegengaan
  • Eind oktober 2020 startte Horebeke met de opmaak van een hemelwaterplan in samenwerking met Farys
  • Op 1 maart 2021 werd de eerste thematische werkgroep georganiseerd waarbij het klimaatvriendelijk (renovatie, verwarming, …) maken van woningen centraal staat.
  • Op 22 april 2021 werd een Klimaattafel georganiseerd. Ideeën en suggesties om Horebeke energiezuiniger, veiliger en aangenamer te maken, konden hier aangebracht en toegelicht worden.