Dankjewel om te participeren!

Dankjewel om te participeren!

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Stad Oudenaarde, de gemeente Horebeke, Farys en Aquafin slaan de handen in elkaar om ‘de weg naar Brakel’ (N8) in Oudenaarde en Horebeke veiliger te maken voor alle weggebruikers. Ook de Dorpstraat en Broekestraat (N454) in Horebeke moeten veiliger. Het gaat dus om een ambitieus vernieuwings- en verbeteringsproject en daarin is uw mening, als weggebruiker en inwoner van Horebeke en Oudenaarde, onmisbaar!

In oktober vroegen we naar uw concrete ideeën voor de N8 en de N454. Die kon u online geven maar ook per post, via een briefkaart die in uw brievenbus viel. Ondertussen ontving AWV heel wat waardevolle feedback, die ze momenteel volop verwerken.

Een welgemeende dankjewel daarvoor!

We nemen uw opmerkingen mee bij de verdere opmaak van de plannen en bij het aanstellen van een studiebureau begin volgend jaar. Later dit jaar koppelen we graag naar u terug met een samenvatting van de resultaten van onze bevraging.

Meer info vinden jullie geduren de het volledige project hier.

Toegevoegd op maandag 9 november 2020