Eenrichtingsverkeer (5/2 en 6/2) - Koekoekstr., Sint-Kornelisplein, Ommegangstr.

  • Geschreven door Katrien Blommaert op donderdag 4 februari 2021 in de categorie Verkeer.

Voor de goede organisatie van de afhaal kaas en wijn van de basisschool 2geltje wordt in volgende straten éénrichtingsverkeer ingevoerd op vrijdag 5/2 van 14.00 tot 19.00, en op zaterdag 6/2 van 09.00 tot 13.00:

- Koekoekstraat (inrijden vanaf de Dorpsstraat)

- Sint-Kornelisplein (uitrijden naar de Bovenstraat/Meersestraat)

- Ommegangstraat (inrijden vanaf Sint-Kornelisplein en uitrijden Meersestraat)

 

Op vrijdag en zaterdag geldt er eveneens een parkeerverbod op de parkeerplaatsen Sint-Kornelisplein vanaf de schoolpoort tot aan de Bovenstraat.

Meer dan 60 omwonenden dachten mee over een veilige N8 en N454

  • Geschreven door Janna Bauters op donderdag 7 januari 2021 in de categorie Verkeer.

In oktober 2020 riepen de stad Oudenaarde, de gemeente Horebeke en het Agentschap Wegen en Verkeer de weggebruikers en de inwoners van Oudenaarde en Horebeke op om mee na te denken over een veilige N8 en N454. Die oproep werd goed gehoord. Want via een online platform en de post ontvingen we samen meer dan 60 reacties.

 

In meer dan de helft van de reacties lazen we voorstellen voor snelheidsremmende maatregelen en meer verkeersveiligheid. In net geen derde van de reacties hadden mensen het over gevaarlijke punten die volgens hen moeten aangepakt worden.

 

Een samenvatting van de reacties leest u op www.wegenenverkeer.be/N8

Dankjewel om te participeren!

  • Geschreven door Janna Bauters op maandag 9 november 2020 in de categorie Verkeer.
Dankjewel om te participeren!

In oktober vroegen we naar uw concrete ideeën voor de N8 en de N454. Die kon u online geven maar ook per post, via een briefkaart die in uw brievenbus viel. Ondertussen ontving AWV heel wat waardevolle feedback, die ze momenteel volop verwerken.

Een welgemeende dankjewel daarvoor!

Denk mee over een veilige Heerweg, Dorpstraat en Broekestraat

  • Geschreven door Janna Bauters op woensdag 14 oktober 2020 in de categorie Verkeer.
Denk mee over een veilige Heerweg, Dorpstraat en Broekestraat

Denk mee over een veilige Heerweg, Dorpstraat en Broekestraat

 

Veiliger fietspaden, duidelijker kruispunten, goed verlichte zebrapaden, … samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Oudenaarde, Farys en Aquafin, wil onze gemeente de Heerweg, de Dorpstraat en Broekestraat in Horebeke veiliger maken. Voor we een studiebureau aan het werk zetten, willen we uw mening horen.

Want wie beter dan de mensen die langs de weg wonen en de weg dagelijks gebruiken, weten wat de knelpunten zijn?

 

Vertel het ons!

Stene afgesloten vanaf 31 augustus 2020

  • Geschreven door Janna Bauters op donderdag 20 augustus 2020 in de categorie Verkeer.

Van 31 augustus tot 2 oktober gaat Stene tussen Frunte en Den Daele volledig dicht voor herstellingswerken.
Zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer rijden de volledige duur van de werken om.