Meer dan 60 omwonenden dachten mee over een veilige N8 en N454

In oktober 2020 riepen de stad Oudenaarde, de gemeente Horebeke en het Agentschap Wegen en Verkeer de weggebruikers en de inwoners van Oudenaarde en Horebeke op om mee na te denken over een veilige N8 en N454. Die oproep werd goed gehoord. Want via een online platform en de post ontvingen we samen meer dan 60 reacties.

 

In meer dan de helft van de reacties lazen we voorstellen voor snelheidsremmende maatregelen en meer verkeersveiligheid. In net geen derde van de reacties hadden mensen het over gevaarlijke punten die volgens hen moeten aangepakt worden.

 

Een samenvatting van de reacties leest u op www.wegenenverkeer.be/N8

Toegevoegd op donderdag 7 januari 2021