ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Toegankelijkheidsverklaring

Het gemeentebestuur en het OCMW van Horebeke streven ernaar hun website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.horebeke.be.

Nalevingsstatus

De website www.horebeke.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk omwille van o.a. de volgende reden(en):

Afbeeldingen zijn niet (altijd) voorzien van een alternatieve tekst.

        Het doel van bepaalde ‘lees meer’ links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het gemeentebestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Op www.horebeke.be wordt soms doorgelinkt naar externe websites. De gemeente kan niet garanderen dat de informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 05.01.2021.

Feedback en contactgegevens

Kom je ondanks de door ons genomen maatregelen een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met de gemeente via info@horebeke.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheid op de website? Meld dit dan aan onze klachtencoördinator op katrien.blommaert@horebeke.be