ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Verwerkersovereenkomst

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht elke verwerkingsverantwoordelijke verwerkingsovereenkomsten af te sluiten met alle verwerkers van persoonsgegevens waarop men beroep doet.

Als lokaal bestuur worden we met een veelheid aan verwerkingsovereenkomsten geconfronteerd, vandaar dat we het generiek model van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) hanteren. Meer informatie en de meest recente versie van dit model, vindt u op de website van de VVSG.

Bent u gegevensverwerker voor ons bestuur?

Vul dan de overeenkomst aan met inachtname van volgende voorschriften:

  • Raak niet aan de tekst van het model, aangezien dit de basis van de overeenkomst vormt. Vierkante haken geven weer waar iets moet worden ingevuld of gekozen.
  • Wilt u extra bepalingen opnemen om de contractuele relatie te regelen, dan kan dit  met een addendum (dat evenwel geen afbreuk kan doen aan de bepalingen in het model).
  • Stuur ons het ingevulde en ondertekende document in tweevoud op.
  • Na evaluatie krijgt u een door ons bestuur ondertekende versie terug.