Statiegeld, Yes We Can!

 • Geschreven door Katrien Blommaert op dinsdag 12 januari 2021 in de categorie Default.
Statiegeld, Yes We Can!

Statiegeld op blikjes zorgt voor minder zwerfvuil! Ook Horebeke moedigt daarom de gewestelijke en federale beleidsmakers van hart aan om het jaar 2021 goed te beginnen met een besluit voor statiegeld op blikjes en plastic flessen, dat is pas een goed voornemen voor 2021!

NOODNUMMERS 100 EN 112 TERUG BEREIKBAAR

 • Geschreven door Katrien Blommaert op vrijdag 8 januari 2021 in de categorie Default.

Na een onderbreking in de werking zijn de noodnummers 112 en 100 terug bereikbaar.

 

In Oost-Vlaanderen zijn de noodnummers 112 en 100 momenteel onbereikbaar. De noodcentrale is voor noodoproepen enkel telefonisch bereikbaar via volgende GSM-nummers:

+32 471 51 27 38

+32 471 51 27 81

+32 471 51 27 84

Sluiting van de gemeentediensten maandag 04/01

 • Geschreven door Katrien Blommaert op woensdag 30 december 2020 in de categorie Default.

Op maandag 04 januari 2021 zullen de gemeentediensten gesloten zijn. De avondopening van maandag wordt verschoven naar dinsdag 05 januari 2021 (17.00 tot 19.30).

De huisdierensticker voor noodgevallen

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op maandag 7 december 2020 in de categorie Default.

Wij houden van onze huisdieren en in geval van nood telt elke seconde.

Om het de hulpdiensten gemakkelijker te maken, verspreidde de Vlaamse Overheid een uniforme huisdiersticker
voor noodgevallen. Aan de hand van deze sticker kan de brandweer in één oogopslag zien welke dieren in het huis aanwezig zijn.
Een kleine moeite voor een maximum resultaat. Haal daarom vandaag nog de gratis huisdierensticker af aan het loket van het gemeentehuis en hang deze op een zichtbare plaats aan uw raam.

Oproep kandidaten “Intergecoro Brakel – Horebeke” t.e.m. 15 december 2020

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op dinsdag 1 december 2020 in de categorie Default.

De gemeenten Brakel en Horebeke organiseren samen een “intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Brakel – Horebeke” (intergecoro Brakel – Horebeke).

Dit is een officiële adviesraad met als voornaamste taken:

 • advies te verlenen over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het ruimtelijk beleidsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en stedenbouwkundige verordeningen;
 • advies te verlenen over alle ruimtelijke vraagstukken die door de gemeenteraden voor advies aan de commissie worden voorgelegd;
 • op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid te adviseren, opmerkingen te maken en voorstellen te doen, over bijvoorbeeld jaarprogramma’s of het vergunningenbeleid.

De Intergecoro Brakel – Horebeke bestaat uit 9 leden (4 leden namens de maatschappelijke geledingen en 5 deskundigen);

Maatschappelijke geledingen (4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers)

 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)

Deskundigen (5, waarvan 1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) met als profiel:

 • professioneel bezig met ruimtelijke ordening, zoals ruimtelijke planning, landschappelijke of stedenbouwkundige inrichting, verkeerskunde, ruimtelijk onderzoek, milieu-effecten, sociale geografie
 • voldoende beschikbaar en gemotiveerd om rapporten door te nemen, te vergaderen en tot een advies te komen, steeds met de geldende ruimtelijke structuurplannen en de Beleidsplannen Ruimte voor ogen
 • onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dit wil zeggen dat hij/zij afstand kan nemen van politiek , maar niet noodzakelijk politiek onafhankelijk of ongebonden dient te zijn
 • heeft voeling met wat er in de regio leeft inzake ruimtelijk beleid

De Intergecoro-leden moeten voeling hebben met wat in Horebeke en Brakel leeft. Zij moeten inzicht hebben en minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening. In alle geval moeten zij bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Zij moeten voldoende bereid zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er over te vergaderen om tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering. Zij moeten voldoende mondig zijn om zich te kunnen mengen in een discussie.

Als lid van de Intergecoro Brakel – Horebeke kan je als deskundige of vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding jouw stem laten horen en laten meetellen in aangelegenheden rond ruimtelijke ordening.

Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met o.m. opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid. De leden van de Intergecoro Brakel – Horebeke zijn gehouden een deontologische code na te leven.

Kandidaten namens een “maatschappelijke geleding” dienen voorgedragen te worden door de desbetreffende maatschappelijke geleding m.a.w. men kan zich niet kandidaat stellen namens een maatschappelijke geleding.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 15 december 2020 ingediend te worden bij:

Interlokale vereniging Intergecoro Brakel – Horebeke, p/a Marktplein 1, 9660 Brakel of via e-mail via jurgen.demets@brakel.be

Personen die zich reeds kandidaat stelden bij de vorige oproepen, dienen geen kandidatuur meer in te dienen. Deze blijft geldig.

Meer informatie kan verkregen worden bij jurgen.demets@brakel.be - tel: 055 43 17 50.

Nieuwe starturen huis-aan-huis inzamelingen

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op maandag 30 november 2020 in de categorie Default.

Vanaf volgend jaar zullen de ophalers een uurtje vroeger starten om het afval aan huis in te zamelen, dus om 6 uur in plaats van 7 uur. Door een uur vroeger te beginnen, kunnen de afvalwagens de ochtendspits en schoolomgevingen beter vermijden. Dit zal de verkeerscirculatie en de veiligheid van de weggebruikers en afvalophalers ten goede komen.

In de zomermaanden (juni, juli en augustus) wordt een extra uurtje vroeger gestart, dus om 5 uur. Dit heeft vooral te maken met de warme zomers die we de voorbije jaren kenden. Starten om 5 uur betekent een groot verschil voor het welzijn van de ophalers, zeker op tropische dagen. 

De algemene richtlijn is dus om uw afval de avond voordien, na 19 uur, buiten te plaatsen. Zo bent u zeker dat uw afval tijdig werd aangeboden.

Groene stroom

 • Geschreven door Katrien Blommaert op dinsdag 24 november 2020 in de categorie Default.

Het is dit jaar de tiende keer dat de Provincie Oost-Vlaanderen de groepsaankoop voor 100% groene stroom en aardgas organiseert. Vorige campagne koos de Provincie resoluut voor groene stroom van eigen bodem. Dit jaar bieden ze dit opnieuw aan. Door alle geïnteresseerden te verzamelen en samen energie in te kopen, zakt de prijs bovendien aanzienlijk. Particulieren, zelfstandigen en KMO's kunnen zich hier inschrijven vanaf 23 november 2020.

 

25 % huishoudens veranderde van energieleverancier

In 2019 veranderden zo'n 715 huishoudens van energieleverancier. Uit jaarlijks onderzoek van de VREG blijkt dat de prijs hierbij de belangrijkste reden is om over te stappen. Via de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2020 stapten zo'n 33 000 consumenten over naar een voordeliger en groener energiecontract. Voor een Oost-Vlaams gezin kon de energiefactuur gemiddeld 477 euro goedkoper. 

 

Naast de prijs speelt duurzaamheid de laatste jaren een steeds grotere rol. Volgens de VREG was er in 2019 opnieuw sprake van een toename aan opgewekte groene stroom, met name uit biomassa, wind en biogas. Daartegenover stond een sterke daling in kernenergie. Steeds meer Vlamingen gaan bewuster om met hun energie. Via de Groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt het voor gezinnen en professionelen eenvoudiger om een keuze voor groene en lokale energie te maken. Het doel dit jaar is dan ook om zoveel mogelijk Vlamingen voordelige en duurzame energie aan te bieden. Het kwaliteitslabel van de CREG bevestigt de professionaliteit van de organisator van de groepsaankoop en laat de onafhankelijkheid tegenover energieleveranciers zien. Ook geeft het CREG-label aan dat de informatievoorziening vanuit de groepsaankoop als correct, toegankelijk en volledig beschouwd wordt. 

 

Gratis en vrijblijvend inschrijven 

Iedereen kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven tot 2 februari 2021. Naast particulieren kunnen ook KMO's en zelfstandigen deelnemen. Inschrijven kan online via http://www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop, via het gratis nummer 0800 60 60 of via een loket bij jou in de buurt.

 

Hoe meer particulieren en professionelen zich inschrijven, hoe scherper het aanbod van de winnend energieleverancier al zijn. De veiling vindt plaats op 2 februari 2021. Tijdens de veiling concurreren verschillende leveranciers met elkaar om een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Uiterlijk drie weken na de veilig ontvangen de deelnemers een persoonlijk aanbod. Zij hebben dan tot eind april 2021 om te beslissen of ze op het aanbod ingaan. Een vlotte overstap wordt daarna gegarandeerd

Gemeentehuis gesloten op maandag 2 november

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op vrijdag 30 oktober 2020 in de categorie Default.

Op maandag 2 november zijn onze gemeentediensten gesloten.
De avondopening wordt verschoven naar dinsdag 3 november van 17.00 tot 19.30.