ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

De huisdierensticker voor noodgevallen

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op maandag 7 december 2020 in de categorie Default.

Wij houden van onze huisdieren en in geval van nood telt elke seconde.

Om het de hulpdiensten gemakkelijker te maken, verspreidde de Vlaamse Overheid een uniforme huisdiersticker
voor noodgevallen. Aan de hand van deze sticker kan de brandweer in één oogopslag zien welke dieren in het huis aanwezig zijn.
Een kleine moeite voor een maximum resultaat. Haal daarom vandaag nog de gratis huisdierensticker af aan het loket van het gemeentehuis en hang deze op een zichtbare plaats aan uw raam.

Oproep kandidaten “Intergecoro Brakel – Horebeke” t.e.m. 15 december 2020

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op dinsdag 1 december 2020 in de categorie Default.

De gemeenten Brakel en Horebeke organiseren samen een “intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Brakel – Horebeke” (intergecoro Brakel – Horebeke).

Dit is een officiële adviesraad met als voornaamste taken:

 • advies te verlenen over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het ruimtelijk beleidsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en stedenbouwkundige verordeningen;
 • advies te verlenen over alle ruimtelijke vraagstukken die door de gemeenteraden voor advies aan de commissie worden voorgelegd;
 • op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale bevoegdheid te adviseren, opmerkingen te maken en voorstellen te doen, over bijvoorbeeld jaarprogramma’s of het vergunningenbeleid.

De Intergecoro Brakel – Horebeke bestaat uit 9 leden (4 leden namens de maatschappelijke geledingen en 5 deskundigen);

Maatschappelijke geledingen (4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers)

 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)
 • de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers (1 effectief en 1 plaatsvervanger)

Deskundigen (5, waarvan 1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) met als profiel:

 • professioneel bezig met ruimtelijke ordening, zoals ruimtelijke planning, landschappelijke of stedenbouwkundige inrichting, verkeerskunde, ruimtelijk onderzoek, milieu-effecten, sociale geografie
 • voldoende beschikbaar en gemotiveerd om rapporten door te nemen, te vergaderen en tot een advies te komen, steeds met de geldende ruimtelijke structuurplannen en de Beleidsplannen Ruimte voor ogen
 • onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dit wil zeggen dat hij/zij afstand kan nemen van politiek , maar niet noodzakelijk politiek onafhankelijk of ongebonden dient te zijn
 • heeft voeling met wat er in de regio leeft inzake ruimtelijk beleid

De Intergecoro-leden moeten voeling hebben met wat in Horebeke en Brakel leeft. Zij moeten inzicht hebben en minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening. In alle geval moeten zij bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Zij moeten voldoende bereid zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er over te vergaderen om tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering. Zij moeten voldoende mondig zijn om zich te kunnen mengen in een discussie.

Als lid van de Intergecoro Brakel – Horebeke kan je als deskundige of vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding jouw stem laten horen en laten meetellen in aangelegenheden rond ruimtelijke ordening.

Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met o.m. opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid. De leden van de Intergecoro Brakel – Horebeke zijn gehouden een deontologische code na te leven.

Kandidaten namens een “maatschappelijke geleding” dienen voorgedragen te worden door de desbetreffende maatschappelijke geleding m.a.w. men kan zich niet kandidaat stellen namens een maatschappelijke geleding.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 15 december 2020 ingediend te worden bij:

Interlokale vereniging Intergecoro Brakel – Horebeke, p/a Marktplein 1, 9660 Brakel of via e-mail via jurgen.demets@brakel.be

Personen die zich reeds kandidaat stelden bij de vorige oproepen, dienen geen kandidatuur meer in te dienen. Deze blijft geldig.

Meer informatie kan verkregen worden bij jurgen.demets@brakel.be - tel: 055 43 17 50.

Nieuwe starturen huis-aan-huis inzamelingen

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op maandag 30 november 2020 in de categorie Default.

Vanaf volgend jaar zullen de ophalers een uurtje vroeger starten om het afval aan huis in te zamelen, dus om 6 uur in plaats van 7 uur. Door een uur vroeger te beginnen, kunnen de afvalwagens de ochtendspits en schoolomgevingen beter vermijden. Dit zal de verkeerscirculatie en de veiligheid van de weggebruikers en afvalophalers ten goede komen.

In de zomermaanden (juni, juli en augustus) wordt een extra uurtje vroeger gestart, dus om 5 uur. Dit heeft vooral te maken met de warme zomers die we de voorbije jaren kenden. Starten om 5 uur betekent een groot verschil voor het welzijn van de ophalers, zeker op tropische dagen. 

De algemene richtlijn is dus om uw afval de avond voordien, na 19 uur, buiten te plaatsen. Zo bent u zeker dat uw afval tijdig werd aangeboden.

Groene stroom

 • Geschreven door Katrien Blommaert op dinsdag 24 november 2020 in de categorie Default.

Het is dit jaar de tiende keer dat de Provincie Oost-Vlaanderen de groepsaankoop voor 100% groene stroom en aardgas organiseert. Vorige campagne koos de Provincie resoluut voor groene stroom van eigen bodem. Dit jaar bieden ze dit opnieuw aan. Door alle geïnteresseerden te verzamelen en samen energie in te kopen, zakt de prijs bovendien aanzienlijk. Particulieren, zelfstandigen en KMO's kunnen zich hier inschrijven vanaf 23 november 2020.

 

25 % huishoudens veranderde van energieleverancier

In 2019 veranderden zo'n 715 huishoudens van energieleverancier. Uit jaarlijks onderzoek van de VREG blijkt dat de prijs hierbij de belangrijkste reden is om over te stappen. Via de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2020 stapten zo'n 33 000 consumenten over naar een voordeliger en groener energiecontract. Voor een Oost-Vlaams gezin kon de energiefactuur gemiddeld 477 euro goedkoper. 

 

Naast de prijs speelt duurzaamheid de laatste jaren een steeds grotere rol. Volgens de VREG was er in 2019 opnieuw sprake van een toename aan opgewekte groene stroom, met name uit biomassa, wind en biogas. Daartegenover stond een sterke daling in kernenergie. Steeds meer Vlamingen gaan bewuster om met hun energie. Via de Groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt het voor gezinnen en professionelen eenvoudiger om een keuze voor groene en lokale energie te maken. Het doel dit jaar is dan ook om zoveel mogelijk Vlamingen voordelige en duurzame energie aan te bieden. Het kwaliteitslabel van de CREG bevestigt de professionaliteit van de organisator van de groepsaankoop en laat de onafhankelijkheid tegenover energieleveranciers zien. Ook geeft het CREG-label aan dat de informatievoorziening vanuit de groepsaankoop als correct, toegankelijk en volledig beschouwd wordt. 

 

Gratis en vrijblijvend inschrijven 

Iedereen kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven tot 2 februari 2021. Naast particulieren kunnen ook KMO's en zelfstandigen deelnemen. Inschrijven kan online via http://www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop, via het gratis nummer 0800 60 60 of via een loket bij jou in de buurt.

 

Hoe meer particulieren en professionelen zich inschrijven, hoe scherper het aanbod van de winnend energieleverancier al zijn. De veiling vindt plaats op 2 februari 2021. Tijdens de veiling concurreren verschillende leveranciers met elkaar om een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Uiterlijk drie weken na de veilig ontvangen de deelnemers een persoonlijk aanbod. Zij hebben dan tot eind april 2021 om te beslissen of ze op het aanbod ingaan. Een vlotte overstap wordt daarna gegarandeerd

Gemeentehuis gesloten op maandag 2 november

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op vrijdag 30 oktober 2020 in de categorie Default.

Op maandag 2 november zijn onze gemeentediensten gesloten.
De avondopening wordt verschoven naar dinsdag 3 november van 17.00 tot 19.30.

Ronde van Vlaanderen 2020

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op donderdag 15 oktober 2020 in de categorie Default.
Ronde van Vlaanderen 2020

Beste inwoners,

Geniet van de Ronde, maar dan thuis,
warm en gezellig voor de buis.
Het niet kunnen/mogen volgen langs onze wegen …
we weten, het valt even tegen.

Ook het risico op de Haaghoek is te groot,
dus sluiten we hem af van goot tot goot.
We moeten met z’n allen door deze zure appel bijten,
ook al zijn wij, als hevige supporters, de eerste om te ‘bleiten’.

Als de Ronde aan je huis passeert,
doe ook dan zoals we zijn geleerd;
hou afstand en masker op je snoet,
zodat je aan alle regels voldoet.

Bij voorbaat dank voor jullie begrip,
ook al maakt dit nieuws jullie misschien wel sip.
Maar zo houden we het voor alle partijen veilig
en vrijwaren we de inwoners, ons zo heilig.

Ronde van Vlaanderen 2020

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op maandag 12 oktober 2020 in de categorie Default.

Voor koersliefhebbers was het een wielervoorjaar om snel te vergeten; maar hun geduld wordt niet langer op de proef gesteld. Het profpeloton rijdt op zondag 18 oktober eindelijk Vlaanderens Mooiste, de Ronde van Vlaanderen!

Veilig genieten van de koers

Dit jaar wordt de Ronde helaas niet het vertrouwde volksfeest van de voorbije jaren. Alle aandacht gaat naar de wedstrijd zelf. Er worden geen bijkomende evenementen of randactiviteiten georganiseerd. Gelukkig is de koers op zich al meer dan de moeite waard!

In overleg met organisator Flanders Classics en de veiligheidscel, beslisten we in Horebeke geen publiek toe te laten aan de aankomst, aan de kasseistroken of op de hellingen. We raden jou dus af om langs het parcours post te vatten.

Woon je langs het parcours, dan kan je zeker supporteren. Denk dan wel aan de gouden regels in de strijd tegen het corona-virus: handhygiëne, hou afstand (min. 1,5 meter) en draag een mondmasker.

Samen maken we er een succesvolle en veilige Ronde van. Blijf thuis, want op afstand beleef je meer. Je kan de koers live volgen via sporza, vanaf 9 uur.

Aangepast parcours

De korte opeenvolging van de wedstrijden op de nieuw wielerkalender vraagt heel wat organisatie van de ploegen. Om teams en renners de mogelijkheid te geven voldoende rust in te bouwen tussen wedstrijden, die elkaar in oktober in sneltempo opvolgen, heeft Flanders Classics in overleg met verschillende teams besloten de afstand van zijn wedstrijden in te korten. Voor de Ronde van Vlaanderen blijft die inkorting beperkt, met een totale wedstrijdafstand van 241 km voor de Elite Mannen en 135 km voor de Elite Vrouwen.

Camera's tegen sluikstorten

 • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op woensdag 7 oktober 2020 in de categorie Default.

Net als vele andere steden en gemeenten spannen wij ons al jaren in om sluikstort en zwerfvuil te voorkomen. Ondanks de talrijke sensibiliseringscampagnes en opruimacties blijft een kleine minderheid zich hieraan toch nog bezondigen. Met name op de glasbolsites moeten we nog te vaak sluikstorten en zwerfvuil vaststellen.

Daarom schakelen we, in samenwerking met IVLA, een versnelling hoger. Zo worden er verplaatsbare camera's ingezet die ons toelaten de sluikstortgevoelige plaatsen beter in de gaten te houden en indien nodig effectief te kunnen optreden tegen overtreders. Een boete voor het achterlaten van een sluikstort of zwerfvuil kan oplopen tot 350 euro!