Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Aangifte adreswijziging

Als u verhuist naar Horebeke, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken. Ook als u binnen de gemeente verhuist, moet u dit aangeven. U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

U kan de adreswijziging aangeven aan het loket bij de dienst Burgerzaken. U brengt uw identiteitskaart mee.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kunt de adreswijziging ook online doorgeven via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.