Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Gemeentehuis gesloten op 12 juni 2017 en 18 september 2017.

Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen, reclameborden en afsluitingen plaatsen, ...

Op de website van Ruimte Vlaanderen kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met de gemeente.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning kunt u op twee manieren aanvragen:

  • U kunt de bouwaanvraag digitaal indienen
  • U dient een papieren aanvraag in bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.

Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

Opgelet

Vanaf 23 februari 2017, zal de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen en verenigen.