ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn twee modellen

Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem uw identiteitskaart mee. Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Sedert 14 december 2021 is het ook mogelijk om het uittreksel uit het strafregister te ontvangen in uw e-box. Ter herinnering, de e-box is een digitale postbus die toelaat om op beveiligde manier documenten van overheidsinstellingen af te leveren aan de burger (info op https://myebox.be/).

In uitzonderlijke gevallen moet u het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
  • als buitenlander, voor de periode van uw verblijf in België
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner: mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had, als bloedverwant van de overledene
  • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.