ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 zijn de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure, de omgevingsvergunning.

Voortaan kunnen alle vergunningsaanvragen worden ingediend bij één loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd. Zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van het project worden gezamenlijk beoordeeld.

Met de opgevingsvergunning worden ook de procedures en aanvraagformulieren grondig gewijzigd. De dossiers dienen digitaal te worden ingediend via het Omgevingsloket, het online uitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid.

De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd door de evaluatieprocedure.

Als u stedenbouwkundige handelingen wil uitvoeren heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat bouwen, verbouwen, slopen,... Op de website van Ruimte Vlaanderen kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft.