ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Milieuvergunning

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een omgevingvergunning IIOA (vroegere milieuvergunning) nodig hebt. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1). Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig. Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort, op basis van de meest recente lijst van het VLAREM I.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu, waarbij Klasse 1 de meest hinderlijke activiteiten omvat, Klasse 2 minder hinderlijke activiteiten en Klasse 3 de minst hinderlijke activiteiten.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort:

  • Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
    Vraag dan een omgevingsvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. 
  • Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
    Vraag dan een omgevingsvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. 
  • Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
    Dan bent u enkel verplicht om dit te melden via het omgevingsloket. Een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf is ook vaak terug te vinden op de website van uw gemeente.

De omgevingsvergunning of de melding dient te gebeuren via het omgevingsloket, het onlineuitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid.

Opgelet

Als u een project wenst in te dienen die zowel betrekking heeft op stedenbouwkundige handelingen als op de exploitatie van ingedeelde inrichtigen/activiteiten, dan dient te gebeuren in 1 omgevingsvergunningsaanvraag.

Vanaf 01 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.