ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Aanmelden en vergunnen van een toeristisch logies

Als u in het Vlaamse Gewest een toeristisch logies wilt verhuren of uitbaten, moet u dat logies vooraf aanmelden of laten vergunnen. Een toeristische verblijfsaccommodatie mag u dus niet aanbieden op de toeristische markt als het logies niet aangemeld of vergund is.

Aanbieden op de toeristische markt wordt ruim geïnterpreteerd: zodra u een toeristisch verblijf promoot of bekendmaakt aan de buitenwereld, bijvoorbeeld via het internet, een advertentie, het prikbord van de supermarkt, flyers, moet het aangemeld of vergund worden. Als u bijvoorbeeld uw appartement aan zee verhuurt aan vrienden of kennissen, hoeft u dat tweede verblijf niet aan te melden als toeristisch logies, op voorwaarde dat u het daarnaast niet promoot of bekendmaakt aan de buitenwereld.

Er zijn 5 categorieën van toeristisch logies:

  • hotels
  • openluchtrecreatieve terreinen (subcategorieën: campings, minicampings, kampeerautoterreinen, vakantieparken en verblijfparken)
  • gastenkamerexploitaties
  • vakantiewoningen
  • vakantielogies.

Als binnen dezelfde uitbating of op hetzelfde domein meer dan één (sub)categorie van logies voorkomen (bv. gastenkamers en vakantiewoningen), dan is voor elke (sub)categorie afzonderlijk een vergunning of aanmelding nodig wil u het logies als dusdanig aanbieden of promoten.

Voorwaarden

De basiskenmerken van de verschillende (sub)categorieën van toeristisch logies en de minimumnormen om ertoe te behoren, liggen vast in het Toeristische Logiesdecreet. De minimumnormen hebben te maken met de inrichting, de sanitaire voorzieningen, de (brand)veiligheid, het comfort, de netheid en hygiëne en het onderhoud.

Afhankelijk van de categorie waartoe het logies behoort, moet het aangemeld worden of moet er een vergunning worden aangevraagd (zie de tabel onderaan). De exploitant van een vergunningsplichtig logies bewijst dat het aan de basiskenmerken en minimumeisen voldoet door bij de vergunningsaanvraag documenten voor te leggen. De exploitant van een meldingsplichtig logies verklaart op eer dat het zo is. Het verschil tussen beiden is de administratieve procedure.

Voor meldingsplichtige verblijven kunt u ook vrijwillig een vergunning aanvragen. Het logies moet dan niet meer aangemeld worden.

Een (vrijwillige) vergunning geeft u verschillende voordelen: het logies krijgt een herkenningsteken en een comfortclassificatie en het mag worden opgenomen in de promotie van Toerisme Vlaanderen (behalve vakantielogies).

Procedure

Aanmelden

Het aanmelden van uw logies kan digitaal via het VLIS-platform of schriftelijk aan de Vlaamse dienst Toeristische Vergunningen 

Een vergunning aanvragen gebeurt eveneens bij de Vlaamse dienst Toeristische Vergunningen.