ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren. De subsidie bedraagt maximaal 100 €

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.
Voor de aanvullende voorwaarden zie ommezijde van het aanvraagformulier.

Procedure

Het aanvraagformulier dient voorafgaand aan het buurtfeest te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, bij voorkeur minstens 1 maand voorafgaand aan het buurtfeest.